پنجمین شهید مدافع سلامت استان بوشهر آسمانی شد
پنجمین شهید مدافع سلامت استان بوشهر آسمانی شد

به گزارش سوک، شهیده زهرا عبدالهی بهیار درمانگاه تأمین اجتماعی شهید مطهری گناوه که در راه خدمت به مردم شریف شهرستان و در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا در اثر ابتلاء به این ویروس منحوس به شهدای مدافع سلامت پیوست.

شهیده زهرا عبدالهی اولین شهید مدافع سلامت شهرستان گناوه و پنجمین شهید مدافع سلامت در استان بوشهر است که در راه خدمت به همشهریان در مبارزه با این ویروس به شهادت رسید./مهر