خبرنگار معروف صدا وسیما هم کرونا گرفت
خبرنگار معروف صدا وسیما هم کرونا گرفت
به گزارش سوک، تست کرونای حسینی بای خبرنگار صدا و سیما، مثبت اعلام شد.

حسینی بای بار‌ها گزارش‌های مختلفی را در مکان‌های شلوغ و پرخطر در خصوص بیماری کرونا و با هدف اطلاع رسانی به مردم درباره این بیماری تهیه کرده بود.