قرارداد فدراسیون فوتبال با آل اشپورت فسخ شد
قرارداد فدراسیون فوتبال با آل اشپورت فسخ شد
به گزارش سوک، وحید جعفری مدیرعامل شرکت آل اشپورت در خاور میانه ضمن تائید خبر فسخ قرارداد این شرکت با فدراسیون فوتبال اظهار داشت: روز گذشته نامه رسمی به فدراسیون ارسال کردیم و قرارداد را لغو کردیم.امیدواریم در مقطعی دیگر بتوانیم با فدراسیون فوتبال همکاری کنیم.