شهید اصلاح‌طلبان کیست؟

به گزارش سوک، یک کاربر فضای مجازی درباره شهید اصلاح طلبان در توییتر نوشت: انقدر نگین اصلاح طلب ها شهید ندارن بفرمایید پیدا کردم شهید آبراهام لینکلن!

بله این تمدنی که امروز یادبود بزرگانش، توسط خود مردم آمریکا به زیر کشیده میشه روزی توسط لیبرال ها اینگونه تطهیر و تقدس میشدن!