در استان بوشهر
وعده های پوچ آقای مدیرعامل و توهین هتاکانه معاون وزیر
به گزارش سوک، پس از انتخاب خرمدل به عنوان رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در 21 اردیبهشت ماه سال جاری ، مواضع وی سبب شد که بارقه ای از امید برای استفاده از نیروهای توانمند بومی استان بوشهر در فضای استان ایجاد شود.

اگر چه خرمدل در اولین نشست های رسمی خود با مقامات و بزرگان استان بوشهر ، استفاده از نیروهای بومی استان در جایگاه های مدیریتی را به عنوان یک اولویت اساسی در قالب بازآفرینی نیروی انسانی متعهد و متخصص بومی عنوان کرد اما با گذشت زمان نشان داد که به شکل معناداری چندان به این قول و وعده خود به مقامات استانی و مردم وفادار استان بوشهر پایبند نیست.

حضور حلقه ای در کنار خرمدل که چندان از جنس مردم استان بوشهر نیستند سبب شد که وی در عمل چندان رغبتی به استفاده از نیروی انسانی بومی استان در سمت های حساس سازمان تحت امرش نداشته باشد و اگر انتصابی هم طی این  6 ماه گذشته داشته متناسب با جایگاه مردم استان بوشهر نیست و صرفا برای خالی نبودن عریضه است.

در کنار این شرایط ، وی نتوانسته در حوزه برون سازمانی و فرابخشی ارتباط معناداری نیز ایجاد کند به گونه ای که در یک انتصاب در مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس، شاهد توهین های بی سابقه توسط معاون وزیر کار هستیم که عملا نشان می دهد چه میزان خرمدل ضعیف عمل کرده است.

اگر خرمدل مشاوران امین و دلسوزی از جنس مردم استان بوشهر را در دستگاه تحت امرش در سازمان منطقه ویژه انرژی پارس انتخاب می کرد ، تا به ایشان راه و رسم تعامل و ارتباط فراسازمانی را یاد دهند اکنون این گونه نمی شد که یک معاون وریر در یک وزارتخانه ،حاکمیت مستقل یک وزارت خانه دیگر را با ردیف کردن چند بند قانونی به تمسخر گیرد.

به باور تمام کسانی که در فضای شبکه های اجتماعی نامه سرتاسر توهین معاون وزیر کار به رئیس سازمان منطقه انرژی پارس را مشاهده کرده و اظهار نظر نموده اند، این نوع نامه نگاری که جایگاه مدیریتی یک سازمان زیرمجموعه نفت را به باد انتقاد می گیرد صرفا برای بومی کشی و خارج کردن تعمدگونه یک مدیربومی از چرخه مدیریتی است که محصول نگاه ضعیف خرمدل در شیوه انتصاب است.

حال به نظر می رسد که خرمدل باید با بازنگری در برنامه های کاریش، استفاده از نیروهای متخصص، متعهد و توانمند استان بوشهر را در پست های مدیریتی و مشاوره ای را بر اساس همان قول و وعده هایی که در اولین روز های انتصابش عنوان کرده، از سر گیرد ، پاسخی دندان شکن به معاون هتاک وزیر کار ارائه کند و من بعد نیز سطح سواد تعاملش با وزارت خانه ها را با استفاده از نیروهای خلاق و دلسوز بازتعریف نماید. 

امروز پس از گذشت 6 ماه از وعده های خوش رنگ و لعاب این مدیر غیربومی در سازمان منطقه اقتصادی انرژی پارس به مردم و بزرگان استان بوشهر پیرامون استفاده و تقویت نیروی های بومی متخصص و متعهد در مشاغل حساس مدیریتی ، چیزی جزء فرصت سوزی و تضعیف جایگاه این نیروها بر جای نمانده است.

فراموش نکنیم که در همین مدت محدود 6 ماهه و پیش از دخالت آشکار معاون وزیر کار برای انتصاب یک نیروی بومی در مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس، بازی با آبروی نیروهای بومی متخصص استان برای انتصاب در مشاغل مدیریتی انجام و در حالی که فضای سازمانی آماده برای تغییرات بود به راحتی آب خوردن و به قول امروزی های دور زدن و پیچاندن در راس قرار گرفت.

پیشنهاد می شود در اندک فرصت باقیمانده تا پایان این دولت و این مقام مسئول، دایره ارتباطات خود را با مسئولین، بزرگان استان و به ویژه نمایندگان چهار حوزه انتخابیه استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی بیش از پیش ، تقویت نموده تا نام وی به عنوان فردی که قول و عملش در استفاده از نیروی متخصص و متعهد بومی، یکسان بوده در اذهان به یادگار بماند.