عکس/ بریدن درختان برای احداث راه‌آهن

سوک: دولت بریتانیا تعدادی از درختان که در مسیر احداث راه‌آهن بودند را قطع کرد./عکس: gettyimages