تصاویر/ کلاس حفظ قرآن با تخته‌های چوبی!
به گزارش سوک و به نقل از فرارو، ده‌ها کودک دانش آموز دختر و پسر در این مدرسه که از ابتدایی‌ترین امکانات نیز برخوردار نیست بدون دفتر و کتاب مشغول تحصیل هستند.

در این کلاس آیات قرآن روی تخته‌های چوب نوشته می‌شود و پس از اینکه دانش آموزان این آیات را حفظ کردند پاک می‌شوند و آیات دیگر نوشته می‌شود.