دهیاری‌های بوشهر در ۶ سطح درجه بندی شدند
به گزارش سوک؛ فاطمه دهقانی بیان کرد: در اجرای ماده (۲) اصلاحیه آئین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور، مصوبه شهریور ۱۳۹۸ هیأت وزیران، مبنی بر تهیه و ابلاغ ساختار سازمانی دهیاری‌های کشور متناسب با درجه هر دهیاری و با توجه به ضرورت تثبیت جایگاه دهیاران به عنوان مدیران ارشد روستایی و نیاز دهیاری‌ها به نیروی انسانی متخصص، این ساختار متناسب با درجه هر دهیاری از سوی وزارت کشور تهیه و ابلاغ شد.

او افزود: دهیاری‌های استان بر اساس شاخص‌هایی همچون درآمد، وسعت، جمعیت، مرکزیت دهستان و یا بخش و همچنین دارا بودن ظرفیت گردشگری به درجات یک تا شش، درجه بندی می‌شوند که ساختار ابلاغی نیز متناسب با درجه هر دهیاری تهیه و تدوین شده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری بوشهر ادامه داد: بر این اساس به دهیاری‌های درجه ۱ و ۲، حداکثر ۶ پست مشترک، به دهیاری‌های درجه ۳ و ۴، حداکثر ۹ پست مشترک و به دهیاری‌های درجه ۵ و ۶، حداکثر ۱۱ پست مشترک یا مستقل تخصیص خواهد یافت؛ همچنین در صورتی که دهیاری پایگاه آتش‌نشانی داشته باشد، حداکثر ۴ پست دیگر برای پایگاه مربوط تخصیص خواهد یافت.

دهقانی گفت: ۳۶۷ روستا در استان بوشهری دهیاری دارند، که از این تعداد ۱۴ دهیاری درجه ۱، ۹۰ دهیاری درجه ۲، ۱۱۰ دهیاری درجه ۳، ۷۳ دهیاری درجه ۴، ۵۰ دهیاری درجه ۵ و ۳۰ دهیاری درجه ۶ هستند.