عکس/ قلب خونین در دهان کفتار
سوک:صحنه‌ای متفاوت در حیات وحش آفریقا را می‌بینید./ منبع: Nature.geography