آیا بیماری ایدز باعث فسخ عقد نکاح می شود؟
حضرت آیت الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره بیماری ایدز و احتمال فسخ نکاح پاسخ داده اند.

به گزارش  «سوک»به نقل از شفقنا، متن پرسش و پاسخ به این شرح است:

                          آیا بیماری ایدز باعث فسخ عقد نکاح می شود؟

پرسش: آیا بیماری ایدز باعث فسخ عقد نکاح می شود؟

پاسخ: باعث فسخ نیست ولی اگر مرد مبتلا باشد و به این دلیل ناچار به ترک مقاربت با زوجه اش باشد به احتیاط واجب باید او را در صورت درخواست طلاق دهد و اگر زنش را بطور کلی رها کند و او را بلا تکلیف بگذارد زن می تواند به حاکم شرع شکایت ببرد و حاکم شرع مرد را ملزم به ترک هجر یا طلاق می کند و اگر امتناع ورزید حاکم شرع طلاق می دهد.