عکس/ هنر بر جا مانده از طوفان در تگزاس
سوک: یکی از ساکنان تگزاس پس از ترکیدن لوله ها در داخل پارکینگ گالوستون هنگام طوفان ویرانگر زمستان ، خودرو خود را در یخ منجمد یافت. منبع: ای‌بی‌سی نیوز