جهادکشاورزی: تولید مرغ در بوشهر بیش از نیاز استان است
به گزارش سوک محمد تقی منوچهری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: از ۱۵ تا پایان اسفند، دو هزارتن مرغ در استان تولید می‌شود که هر روز ۳۳ تن مرغ مازاد بر مصرف استان، مطابق با برنامه در مناطقی که با کمبود روبه‌رو هستند، توزیع خواهد شد.

او ادامه داد: براساس پیش بینی‌هایی که برای یک ماه آینده صورت گرفته است تا ۱۵ فروردین روزانه حدود ۹۰ تن مرغ مازاد برنیاز استان تولید و طبق هماهنگی، برای جبران کمبود به استان‌های همسایه فرستاده می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر همچنین افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۹.۵ میلیون قطعه جوجه‎ریزی در مرغ‌داری‌های این استان انجام گرفته که تاکنون منجر به تولید ۳۳ هزار تن گوشت مرغ شده است.

منوچهری با اشاره به کاهش چهار درصدی جوجه ریزی در ۱۱ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال، عنوان کرد: در این مدت ۷۵ هزار تن نهاده بر اساس سامانه بازارگاه در استان توزیع شده است.

او بیان کرد: در دی ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار قطعه و بهمن یک میلیون و ۸۵۰ هزار قطعه جوجه ریزی شده که با این میزان جوجه ریزی پیش بینی می‌شود در اسفند چهار هزار و ۳۰۰ تن گوشت مرغ در استان تولید شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: تولید گوشت مرغ در استان در فروردین سه هزار تن برآورد شده است.