تصاویر/ درگیری معترضان در سنگال با پلیس
سوک: شهر داکار پایتخت سنگال در روزهای اخیر و در پی بازداشت «عثمان سونکو» یکی از مخالفان دولت، همچنان ناآرام است، «عثمان سونکو» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ در جایگاه سوم قرار گرفت و پیش‌بینی می‌شد که یکی از اصلی‌ترین مدعیان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ باشد.