بازار فروش زنان در لیبی +عکس
سوک: از زمانیکه آمریکا، انفعالِ دولت قذافی را نمونه موفقی در برابر دیپلماسی اعمالِ زور خود یافت، لیبی یک روز خوش به خود ندیده است.

اینجا بازار فروش زنان در لیبی است.

بازار فروش زنان در لیبی (عکس)