نسخه نویسی الکترونیک بزودی در همه مراکز بیمارستانی بوشهر اجرا می‌شود
به گزارش سوک، پرویز رمضانی به رسانه‌ها اعلام کرد: در زمان حاضر ۱۰۰ در صد مطب‌های خصوصی، داروخانه۲ها و مراکز آزمایشگاهی و تصویربرداری طرف قرارداد اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر در برنامه نسخه نویسی الکترونیک شرکت فعال دارند و تجویز و ارائه خدمات خود را به این صورت انجام  می‌دهند.

وی اضافه کرد: همچنین بسیاری از مراکز استان بوشهر در بخش‌های پاراکلینیک و داروخانه بیمارستان‌ها و مراکز توانبخشی بهزیستی در طرح نسخه الکترونیک فعال هستند که حضور ۱۰۰ درصدی آنها در این طرح تا اردیبهشت ماه آینده محقق می‌شود.

رمضانی ادامه داد: با توجه به الزام قانونی برای ارائه خدمات الکترونیک و پذیرش الکترونیک اسناد مراکز درمانی، از اردیبهشت ماه بیمه شدگان تنها با ارائه کدملی خود خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز را دریافت می‌کنند.

رمضانی اضافه کرد: تا این تاریخ نیز نسخه‌های دفترچه بیمه شدگان عادی به صورت ۶ برگ و برای بیماران خاص ۱۲ برگی چاپ می شود.