تصاویر/ سامرا در آستانه اعیاد ماه شعبان
جنوب نیوز: حرمین شریفین عسکریین(ع) در آستانه ایام اعیاد ماه شعبان گل آرائی شد.
 
 
 
سامرا در آستانه ایام اعیاد شعبان
سامرا در آستانه ایام اعیاد شعبان