با پایان زمان نام نویسی
کاهش مشارکت 20درصدی تعداد داوطلبین شورای شهر بوشهر
به گزارش سوک، آمار اولیه از تعداد افرادی که برای انتخابات شورای شهر بوشهر نام نویسی کرده اند نشان می دهد که نسبت به چهار سال پیش از افت تقریبا محسوسی برخوردار است.

بر این اساس ، در انتخابات سال 96 شورای اسلامی شهر در بوشهر ، 204 نفر داوطلب نام نویسی کردند که این آمار اکنون به 157 نفر کاهش یافته است. صرف نظر از این که چه تعداد از این افراد توسط نهادهای نظارتی رد صلاحیت شوند تا همین جا با کاهش تقریبا یک چهارمی داوطلبین مواجه هستیم.

این موضوع از چند جهت قابل بررسی است. اول این که بالا بودن تعداد داوطلبین ، می تواند نشانه ای از افزایش میزان مشارکت مردم برای حضور در پای صندوق های آراء باشد، چرا که هر نوع تنوع و تکثر داوطلبین به خودی خود شاخصی برای افزایش مشارکت در انتخابات است. با این شرایط اولین زنگ های خطر برای کاهش مشارکت مردمی در انتخابات پیش رو به صدا در آمده است.

نکته دوم کارنامه بد شوراها در سلب اعتماد عمومی است ضمن این که دولت تدبیر و امید با سیاست های نامشخص در حوزه اقتصادی سبب کوچک کردن سفره های مردم شده و به نوعی زمینه قهر مردم با صندوق های آراء را ایجاد کرده است. این موضوع سبب شده که خیلی ها رغبتی برای داوطلبی نمایندگی مجلس نداشته باشند و طبیعی است که با توجه به نگاه قبیله گرایی برای دادن رای به کاندیدای مورد نظر به خصوص در شهرهای کوچک، این مسئله نیز می تواند میزان حضور در انتخابات شوراهای شهر و روستا را تحت تاثیر قرار دهد.

سومین موضوع کیفیت داوطلبینی است که با نام نویسی برای شورای ششم ، خود را وارد کارزاری رقابتی کرده اند. هنوز به شکل دقیقی مشخص نیست که کیفیت فنی ، تخصصی، تعهدی و اعتقادی این افراد چگونه است اما اگر در بین این افراد ، ادم های تحصیل کرده، متخصص و متعهدی وجود داشته باشند و بتوانند از فضای شبکه های اجتماعی و ملاقات های چهره به چهره به خوبی استفاده کنند می توان امیدوار بود که شاهد یک رقابت مهیج و حضور فراتصور مردم در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و به خصوص مرکز استان بوشهر باشیم.

نتیجه

مردمی که در سال 1400 تنفس می کنند به خوبی می توانند سره را از ناسره تشخیص دهند. به راحتی نمی توان این ادم ها را فریب داد که دوره حرف بی عمل به سر آمده است. اگر ادم هایی با برنامه بتوانند با بدنه اجتماعی ارتباط برقرار کنند طبیعی است که می توانند افراد بیشتری را به پای صندوق های اخذ رای دعوت کنند. پس این که از هم اکنون فکر کنیم انتخابات آینده در فضای سوت و کوری برگزار می شود و یا شاهد موج حداکثری مردم پای صندوق های آراء باشیم اشتباه محض است . مهم قابلیت داوطلبین ، میزان استفاده صحیح از فضای مجازی و شبکه های اطلاع رسانی در کنار فعالیت بهینه رسانه ها برای تشویق مردم به انتخاب اصلاح است. با این شرایط امکان ایجاد یک حماسه دیگر در انتخابات پیش روی شورای شهر و روستا، شدنی است اما باید زنگ ها را جدی گرفت که یکی از این زنگ ها با کاهش مشارکت داوطلبین به صدا در آمده است.