معاون استاندار بوشهر :
حضور کارمندان دولت تابع رنگ بندی کرونایی است/ با دستگاه های اداری متخلف برخورد می شود
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر در گفتگو با سوک آخرین وضعیت ححضور کارکنان دولت در ایام کرونایی را با توجه به رنگ بندی های اعلام شده توسط ستاد ملی کرونا اعلام کرد.

حسن ابراهیمی افزود: ضوابط اعلامی قبلی محدودیت‌ها در مورد شهرهای کشور (زرد، نارنجی و قرمز) بر اساس ابلاغ طرح جامع بوده و هنوز پا برجاست .

وی افزود:  شهرستان بوشهر ، دیلم، گناوه و کنگان در وضعیت نارنجی و سایر شهرستان های استان در وضعیت زرد هستند .

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر تصریح کرد: در شهرستان هایی با رنگ بندی نارنجی یک سوم کارمندان و در رنگ بندی زرد حضور دو سوم کارمندان الزامی و مابقی دورکار هستند.

ابراهیمی عنوان کرد:  دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری بوشهر بر مصوبه ستاد ملی کرونا برای حضور کارکنان دولت در ادارات بر اساس رنگ بندی کرونایی نظارت مستقیمی دارد و در صورت تخطی مدیران دستگاه های اداری، کارکنان دولت می توانند مراتب اعتراض و شکایت خود را به  این دفتر اعلام کنند.