تصاویر/ دشت گل‌ شقایق در حوالی بوشهر
سوک: بارش‌های پراکنده اسفندماه در استان بوشهر باعث شده است که این گیاه در بسیاری از زمین‌های کشاورزی و دشت‌های اطراف دشتستان بوشهر رشد کند و از دور جلوه‌ای زیبا و یک دست قرمز را به خود بگیرد .