عکس/ توجه وزیر خارجه چین به معماری ساختمان وزارت خارجه
سوک: وانگ ئی، وزیر امور خارجه چین با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، ۷ فروردین ماه دیدار و گفتگو کرد.