عکس/ حضور بازپرس ویژه قتل در محل پیدا شدن جسد آزاده نامداری

سوک: در پی انتشار خبر پیدا شدن جسد آزاده نامداری در منزل مسکونی قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی در محل پیدا شدن جسد حاضر شد.