عکس/ دماوند و برج میلاد در یک قاب
سوک:این هم دماوند زیبا از نمایی متفاوت! / مهرداد اصفهانی - فروردین ١۴٠٠

                          دماوند و برج میلاد در یک قاب

منبع:تابناک