تصاویر/ زیگورات چغازنبیل شهر شوش
سوک :شهر شوش در استان خوزستان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران را در خود جای داده جایی به نام زیگورات چغازنبیل که در فهرست میراث جهانی یونسکو هم به ثبت رسیده است. چغازنبیل «یکی از زیباترین آثار باستانی ایران است. این زیگورات، پرستشگاهی است که عیلامیان برای خود ساخته بودند.یکی از قدیمی ترین تمدن‌های روی زمین ایران ما است.

در این تمدن برای ساخت بناهای مذهبی از شیوه‌ی خاصی از معماری استفاده می شده و عمده بناهای مذهبی آن دوران هرمی شکل بوده. زیگورات‌ها بناهای مورد احترام و مهمی در آن دوران بوده‌اند و به همین دلیل در ساخت آنها از بهترین مواد و مصالح استفاده می شده است، آن ها بهترین آجرها و خشت را آماده می کرده‌اند تا بتوانند چنین بناهایی بسازند.