عکس/ حاجی فیروز سفید در خانه هنرمندان
سوک:این روزها که بحث نژادپرستی به دلیل رنگ سیاه حاجی فیروز مطرح است در سطح خیابان حاجی فیروز با رنگ صورت سفید مشاهده شده است. / توئیتر سیاوش صفاریان‌پور

                          حاجی فیروز سفید در خانه هنرمندان

منبع:تابناک