سقوط شاخص بورس به کانال ۱میلیون و ۲۰۰هزار
سوک: در پایان کار امروز بازا سهام شاخص کل با افت هشت هزار و ۶۵۰واحدی (۰.۶درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۹۴هزار واحدی قرار گرفت. شاخص‌ هم وزن ۰.۰۳درصد افت کرد.

ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز به حدود سه هزار و ۸۹۰میلیارد رسید.

حدود ۱۳۵میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت حقیقی به حقوقی و رشد بیش از یک درصد ۸۲نماد و افت بیش از یک درصد ۴۴۸نماد را شاهد بودیم.