ماموریت‌های نوروزی اورژانس استان بوشهر ۶ درصد افزایش یافت
گزارش سوک؛ عبدالرحیم دادجو با اشاره به فعالیت ۵۵ پایگاه امدادی در استان بوشهر اظهار داشت: در استان بوشهر ۲۱ پایگاه شهری، ۳۳ پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه اورژانس هوایی به مردم خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی از انجام هزار و ۸۲۷ مأموریت از ۲۵ اسفند سال گذشته تا ۱۳ فروردین امسال در سطح استان خبر داد و بیان کرد: مأموریت‌های نوروزی اورژانس استان بوشهر نسبت به سال قبل شش درصد افزایش یافته است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم‌پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: در مجموع این مأموریت‌های ترافیکی و غیر ترافیکی، به هزار و ۸۹۳ مصدوم خدمات رسانی شد.

وی با اشاره به انجام ۶۰۸ مأموریت مربوط به حوادث ترافیکی و هزار و ۲۱۹ مأموریت غیرترافیکی اضافه کرد: مأموریت‌های ترافیکی ۴۲ درصد افزایش داشته و مأموریت‌های غیرترافیکی با کاهش شش درصدی روبرو بوده است.

افزایش فوتی‌ها در استان

دادجو با اشاره به اینکه حوادث ترافیکی استان بوشهر در این مدت ۷۱۳ مصدوم داشته است افزود: هزار و ۱۸۰ مصدوم نیز مربوط به مأموریت‌های غیر ترافیکی است.

وی از اعلام فوت ۷۲ نفر به اورژانس شامل ۱۳ مورد در حوادث ترافیکی و ۵۹ مورد در حوادث غیرترافیکی خبر داد و گفت: فوتی‌های ترافیکی هشت درصد و فوتی‌های غیرترافیکی ۳۷ درصد افزایش یافته است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان کرد: ۵۸۱ نفر از مصدومان در محل حادثه درمان و هزار و ۲۴۰ نفر نیز به بیمارستان‌ها منتقل شدند.