تصاویر/ جزءخوانی قرآن با رعایت پروتکل‌های بهداشتی
سوک: در ماه مبارک رمضان برنامه جزء خوانی قرآن کریم در آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) طاقبستان کرمانشاه به صورت روزانه برگزار می‌شود. طبق اعلام ستاد ملی کرونا در شهرهایقرمز حداکثر با ۱۵ نفر برگزار می‌شود.